Pomoc przy pisaniu prac

 

Witamy Państwa na stronie naszej firmy

Zdając sobie sprawę, że niektórym osobom umiejętność poprawnego pisania sprawia trudność, stworzyliśmy zespół, który wesprze Państwa na każdym etapie tworzenia prac dyplomowych i zaliczeniowych.

Opracowywanie wartościowych treści, tak pod względem merytorycznej zawartości, jak i poprawności stylistycznej, gramatycznej i ortograficznej, wymaga solidnego przygotowania. Nawet najbardziej zmotywowanym i uważnym studentom czasem brakuje biegłości w tworzeniu rzeczowych i trafnych zdań podczas pisania prac dyplomowych – licencjackich i magisterskich. Jako, że my takich trudności nie mamy, chętnie dzielimy się swoimi umiejętnościami podczas:

  • wybierania tematu – powinien być przede wszystkim interesujący, ale też nie nazbyt skomplikowany; brak wystarczającej ilości informacji z danej dziedziny utrudni wykonanie zadania na czas,

  • tworzenia bibliografii, czyli wybierania literatury podmiotu i przedmiotu – wyszukujemy pozycje klasyczne, z kanonu, jak i najnowsze informacje na dany temat,

  • określania struktury pracy – podziału na części, rozdziały, podrozdziały, zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami pisania prac dyplomowych,

  • wsparcie w zakresie poprawności pod kątem merytorycznym, stylistycznym, gramatycznym oraz ortograficznym,

  • pomoc przy konstruowaniu treści o niestandardowym układzie.

Dzięki współpracy z zespołem wykwalifikowanych redaktorów, możemy oferować wsparcie pod kątem poprawności merytorycznej, stylistycznej, ortograficznej i gramatycznej. Poszczególni specjaliści delegowani są do zadań ze względu na posiadaną wiedzę kierunkową i umiejętności. Oferujemy pomoc w redagowaniu prac dyplomowych zarówno studentom wydziałów humanistycznych, jak i ścisłych, których wspieramy podczas przygotowywania treści o niestandardowym układzie. Elastycznie dopasowujemy się do Państwa potrzeb.


» Prace magisterskie

Najważniejszymi rozprawami naukowymi są prace magisterskie, często będące kulminacją nauki na uczelni wyższej. Pomożemy Państwu stworzyć plan, tezę, opracować część teoretyczną i metodologiczną, wspierając się starannie dobranymi materiałami naukowymi


» Prace licencjackie

Naszym zadaniem jest nie tylko dobór właściwych materiałów, ale stworzenie poprawnego pod kątem merytorycznym i językowym tekstu naukowego, dzięki któremu pisanie pracy licencjackiej sprawi Państwu przyjemność i satysfakcję

» Prace zaliczeniowe

Wspieramy studentów rozpoczynających naukę na uczelniach wyższych w trakcie przygotowywania prac zaliczeniowych o charakterze naukowym: pomagamy w opracowaniu koncepcji, zebraniu materiałów i sprawdzeniu poprawności treści.