Pomoc w przygotowaniu bibliografi

 

Niezależnie od tego, na jakiej uczelni, w jakim trybie i na którym roku studiów przygotowywana jest praca zaliczeniowa, każdorazowo konieczne jest sięgnięcie do właściwej, a właściwej oznacza wartościowej i merytorycznej, dobrze wyselekcjonowanej literatury. Pisanie prac każdego typu, wymaga umieszczenia spisu literatury, zwanego inaczej spisem bibliografii, złożonego z książek, czasopism, aktów prawnych, a nawet stron internetowych, z których się korzystało, nawet jeśli z danej pozycji wykorzystano tylko jeden mały akapit. Prawidłowe oznaczenie źródeł pochodzenia myśli, jest niezbędne dla pisania pracy zaliczeniowej (ale też dla każdego innego typu pracy pisemnej również).

Standardowo, spis bibliografii umieszcza się zawsze na samym końcu tekstu głównego, w porządku alfabetycznym, z podziałem na czasopisma, literaturę ciągłą, akty prawne czy strony internetowe.

Należy przy tym zaznaczyć, że elementami niezbędnymi dla tworzenia bibliografii jest ujęcie w spisie takich parametrów jak: pierwsza litera imienia, nazwisko autora, tytuł książki (bądź tytuł artykułu znajdującego się w zbiorze książki – wówczas należy jeszcze dodać informacje o tym, pod czyją redakcją jest tom), miejsce i data wydania. W spisie bibliografii nie umieszcza się numeracji stron – ten aspekt musi koniecznie znaleźć się w przypisie do źródła, ale nie w spisie bibliografii.

Złóż zamówienie