Jakie są najpopularniejsze tematy pisemnych prac dyplomowych?

 

Pisanie pracy licencjackiej lub magisterskiej wiąże się z całą masą czynności, jakie należy podjąć, zanim przejdzie się do końcowego etapu, jakim jest właściwe tworzenie. Pierwszym krokiem jednakże jest sformułowanie tematu, który nie tylko będzie odpowiadał zainteresowaniom piszącego, ale także okaże się niebanalny, a najlepiej mało popularny. Jest to jednak zadanie dość karkołomne, biorąc pod uwagę fakt, że co roku liczba najpopularniejszych tematów rośnie i nic nie zapowiada, aby miało się to zmienić.

Wśród najpopularniejszych tematów prac licencjackich i magisterskich nadal pojawia się motywacja (i jej różne warianty), transport i rekrutacja. Z jednej strony są to tematy wdzięczne, ze względu na olbrzymią ilość źródeł, jaka na ten temat już powstała. Z drugiej strony, wybór któregoś z tych tematów na pracę licencjacką lub magisterską wiąże się z określonym ryzykiem. Jaką można mieć pewność, że dziesięć, albo i dwadzieścia osób piszących na wskazany temat, nie sięgnie do tych samych dokładnie pozycji, do tych samych cytatów i źródeł? Wydaje się wręcz to nieuniknione. Warto jednak podkreślić, że korzystanie z tych samych źródeł nie jest przecież zabronione, i samo w sobie nie budzi żadnych kontrowersji. To, na co warto zwracać uwagę, to jasne, precyzyjne opisane źródło pochodzenia cytowanego fragmentu, staranny przypis oraz uczciwy stosunek do pozostałych zapożyczeń.

Oczywiście, należy mieć świadomość tego, że najbardziej komfortowa sytuacja to taka, gdzie dobór przez studenta tematu pracy licencjackiej czy magisterskiej będzie możliwie unikatowy, ale jeśli z różnych powodów nie jest to możliwe, wówczas musi on pamiętać o właściwym tworzeniu przypisów, oznaczaniu cytatów, a także autorskim ich opracowywaniu.

Złóż zamówienie