Jak wybrać temat pracy?

 
Nie do końca jest prawdą twierdzenie, że wybór tematu pracy naukowej na poziomie licencjackim czy magisterskim powinien być ściśle związany z jego przydatnością naukową. Owszem, jest to dość istotna kwestia, ale na tym poziomie nauki, nie ma to prymarnej wartości. O wiele istotniejsze wydaje się zainteresowanie danym zagadnieniem, jego znajomość, oraz wiedza, jak należy go opisać, aby był atrakcyjny, spójny dla czytającego, a przede wszystkim poprawny merytorycznie.

Najważniejsze jest to, abyście Państwo znali się na tym, co zamierzacie opisać, zanalizować, opracować. Jest to kluczowy czynnik poprawnie sformułowanej pracy naukowej.

Dopiero na późniejszym etapie kariery naukowej, przy pisaniu doktoratu, kluczową kwestią jest to, aby wybrany temat był nowatorski, świeży, przydatny dla danego obszaru nauki.

Niezależnie od tego, na jakim etapie nauki Państwo jesteście, służymy radą i pomocą. Omówimy wspólnie zakres Państwa zainteresowań, zawężymy je do odpowiedniego obszaru, zasugerujemy temat lub tematy, a następnie, jeśli będziecie mieć Państwo na to ochotę, omówimy w jakim zakresie będziemy mogli dać Państwu wsparcie.

Złóż zamówienie