Pisanie prac doktorskich

Skontaktuj się z nami!
 

Po ukończeniu studiów i zdobyciu tytułu magistra, wielu absolwentów decyduje się na podjęcie studiów doktoranckich. Ścieżka ta wymaga jeszcze większego zaangażowania, niż dotychczas, większego wysiłku intelektualnego, bardziej analitycznej pracy nad wybranymi problemami badawczymi, czy literaturą, którą się zbiera celem zrealizowania określonego tematu. Niewątpliwie również przygotowanie do napisania pracy doktorskiej wiąże się z normą znacznie bardziej zaawansowanych poszukiwań źródłowych, dogłębną znajomością wybranej specjalizacji oraz naukową praktyką zawodową.

Prace doktorskie stanowią dzieła o szczególnej wartości, dlatego też powinny znajdować się na wyższym poziomie niż prace licencjackie i prace magisterskie. Wyróżnia je nie tylko zdecydowanie większa objętość (prace doktorskie mają przeważnie od 200 do 300 stron) oraz wykorzystanie bardzo rozległej listy bibliograficznej, ale przede wszystkim znaczenie naukowe wybranego tematu oraz rola, jaką odegra napisanie pracy w pogłębieniu wiedzy na temat danej dziedziny naukowej.

Proces pisania pracy doktorskiej

Nieodzownym elementem ukończenia studiów doktoranckich jest pisanie prac doktorskich. W przeciwieństwie do wcześniej napisanych prac: licencjackich i magisterskich, praca doktorska wymaga nieporównywalnie bardziej zaawansowanej wiedzy. Konieczna jest znajomość literatury polskiej, ale też zagranicznej, stan badań. Niezbędne są umiejętności komparatystyczne, dzięki którym przy pisaniu pracy doktorskiej uniknie się truizmów, nadużyć, przekłamań czy nieścisłości, a które sprzyjają poszukiwaniu tylko tych źródeł, które mają wartość naukową. Pisanie pracy doktorskiej ma na celu stworzenia tekstu unikatowego, niepowtarzalnego. Najlepiej, gdyby praca doktorska dotyczyła zagadnień wcześniej nieeksploatowanych, którymi się nie zajmowano z różnych przyczyn (brak dostępu do danych, niewystarczająca ilość źródeł). Plan pracy opiera się na podobnych etapach, jak pisanie innych prac dyplomowych i zakłada opracowanie konspektu, zebranie materiałów źródłowych, pisanie kolejnych części teoretycznych tekstu, analizę zebranych wyników badań, podsumowanie i złożenie w całość tekstu naukowego, stosownie do obowiązujących wytycznych formalnych.

Pisanie prac doktorskich jest procesem skomplikowanym, który wymaga ogromnej cierpliwości, poświęcenia, czasu i pracy. Przygotowanie pracy doktorskiej jest czasem, w którym studenci muszą poświęcić czas na systematyczną analizę literatury oraz przeprowadzenie autorskich badań. Także trzeba pamiętać, że wyszukanie publikacji naukowych to kluczowy element procesu przygotowawczego i stanowi podstawę do napisania pracy doktorskiej. Należy również zdawać sobie sprawę z tego, że pisanie prac doktorskich to proces wymagający od doktoranta ciągłego rozwoju, zdobywania nowych umiejętności, wiedzy i doświadczenia. Dodatkowo wymaga to również samodyscypliny w wykonywaniu poszczególnych etapów pracy doktorskiej. Jednakże, pomimo wysiłku włożonego w pisaniu prac doktorskich, jest to również czas, w którym doktorant może rozwijać swoją wiedzę i umiejętności.

Na poszczególne etapy pisania prac doktorskich składa się:

  • przygotowanie konspektu pracy doktorskiej, który będzie w sobie zawierał wstępny spis treści, określenie celu i problemu badawczego, wybraną czy sugerowaną literaturę, a także opis, uzupełniony o motywację studenta wyboru takiego, a nie innego tematu/zagadnienia;
  • przygotowanie właściwego tekstu, który nie tylko będzie autorskim, ale również będzie pozbawiony błędów (merytorycznych, językowych czy technicznych).

Przed studentem studiów doktoranckich od samego początku stoi zatem duże wyzwanie, polegające na skrupulatnej i systematycznej pracy nad tematem, który został wybrany. Nie ulega wątpliwości, że jednym z najtrudniejszych zadań na samym początku będzie przygotowanie koncepcji, a także wybranie, wyselekcjonowanie tych pozycji z literatury: polskiej, zagranicznej, czasopism naukowych, tekstów konferencyjnych, archiwów, które są niezbędne dla podjęcia analizy badawczej. To właśnie dzięki odpowiednim materiałom każdy student studiów doktoranckich jest w stanie napisać pracę doktorską, która będzie wartościowa, unikatowa, autorska i merytoryczna.

Ważnym etapem w pisaniu prac doktorskich jest również dbałość o język. Wymaga to od doktorantów znajomości specjalistycznej terminologii, która jest charakterystyczna dla danej dziedziny naukowej. Podczas pisania prac doktorskich konieczna jest także umiejętność klarownego i precyzyjnego wyrażania myśli oraz umiejętności prezentowania wyników swoich badań w sposób przystępny i zrozumiały dla czytelników. Jednak wraz z obroną pracy doktorskiej, dyplomantowi nadaje się tytuł naukowy doktora w danej dziedzinie.

Od ponad dekady pomagamy w samodzielnym tworzeniu wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują, i która to pomoc ma umocnić, ugruntować ich wiedzę, uporządkować i usystematyzować sposób myślenia, a także wskazać właściwe kierunki w ścieżce naukowej i intelektualnej. Przygotowywane przez nas materiały, propozycje koncepcji, propozycje literatury, stanowią niewyczerpane źródło pomocy i inspiracji dla naszych klientów, będących w trakcie pisania pracy doktorskiej. Stawiamy na uczciwość, odpowiedzialne podejście i merytorykę!

Nie wiesz jak zacząć? Z nami to łatwiejsze!

Doskonale wiemy, że pierwszy krok w pisaniu pracy doktorskiej jest najtrudniejszy. Jednocześnie to od niego zależy, jak bardzo merytoryczna, szczegółowa i wyczerpująca będzie praca doktorska. To właśnie m.in. na tym aspekcie skupiamy się w naszej działalności. Pomagamy przygotować koncepcję pracy a także dokładnie wybrać najbardziej pasujące do tematu pozycje z literatury. Dlaczego warto zaufać w tej kwestii właśnie nam? To oczywiste!

Nasz serwis tworzą osoby mające wyższe wykształcenie, potrafiące myśleć analitycznie, dysponujące solidną metodyką pracy, potrafiące sprawnie wyszukiwać informacje i docierać do bardzo różnorodnej oraz bogatej literatury. Uczciwość, odpowiedzialność oraz terminowość i fachowość o których zapewniamy, poznało już wiele osób, chcących dobrze przygotować się do pisania pracy doktorskiej. Ogromnym atutem naszego serwisu jest również pomoc w zakresie zagadnień teoretyczno-badawczych. Wystarczy jeden kontakt, abyśmy mogli pomóc w pisaniu pracy doktorskiej!

Złóż zamówienie