Idealna praca licencjacka

 

Jak często myślicie o tym, że Wasze działanie, pomimo włożonego wysiłku i starań, nie przyniesie zamierzonego skutku, bo brakuje Wam czasu, wskazówek, albo życzliwego wsparcia merytorycznego? Pisanie prac licencjackich to naprawdę duże wyzwanie dla osób kończących pierwszy etap studiów. Wymaga znajomości tematu, wiedzy, pasji, umiejętności dopasowania właściwej, najlepiej najnowszej literatury, a czasami bywa i tak, że konieczne jest pozyskiwanie źródeł archiwalnych, praca z mikrofilmami, czy odnajdywanie się w meandrach dokumentów, rozporządzeń i aktów prawnych. Dla przykładu, pisanie licencjatu z historii przypomina proces żmudnego wyszukiwania, selekcjonowania, segregowania źródeł pierwotnych i wtórnych, starszych i nowszych, a potem wyciąganie z nich tego całego zespołu informacji, które ułatwią przygotowanie i finalne stworzenie pracy licencjackiej. Z kolei pisanie pracy z prawa wymaga bardzo dobrej znajomości aktów prawnych, ustaw, rozporządzeń, orzecznictwa, a nader wszystko umiejętności spięcia wszystkiego w jedną klamrę, przy jednoczesnej pewności, że sięgnęliśmy do aktualnych ustaw i rozporządzeń, a nie tych, które już dawno mają status martwych i nieobowiązujących.

Jeszcze inaczej wygląda sprawa pisania pracy z kierunków ścisłych, takich jak ekonomia czy zarządzanie. W tym wypadku, oprócz poprawności językowej (która choć oczywiście wymagana, ale nie stanowiąca istoty sprawy), najważniejsze staje się rzeczowe, konkretne, zwięzłe a jednocześnie pełne erudycji przedstawienie problematyki, którą się student zajmuje. Tekst musi się opierać na najnowszej literaturze, musi być precyzyjny, ale jednocześnie trafiający w punkt, a przy tym wszystkim nierzadko niezbędne jest przygotowanie części badawczej, która będzie opierała się na danych, pozyskanych na drodze badań własnych, czy przedstawionych już w wynikach prac innych badaczy i analizach metodologicznych. Jak zatem powinna wyglądać idealna praca licencjacka? Powinna być tematycznie zgodna z określoną i obraną perspektywą naukową, a to oznacza, że dobór literatury, wyszukanie właściwych informacji i ich uporządkowanie to kwestia kluczowa. Oprócz tego, a co nie mniej ważne, powinna być pozbawiona błędów natury merytorycznej, językowej czy stylistycznej. Powinna być treściwa, odpowiednio zwarta i skondensowana. Puste frazesy i nic nie warte truizmy nie powinny wypełniać jej treści.

No właśnie... taka z założenia powinna być idealna praca licencjacka. W praktyce, bywa często tak, że student czuje się zwyczajnie zagubiony tworząc, nie wie gdzie i jak szukać źródeł, nie odnajduje się w procesie edytorskim, popełnia błędy merytoryczne, nie posiadając właściwej wiedzy na tematy lub zagadnienia, które być może nie do końca korespondują z jego zainteresowaniami. Jeśli czujecie się Państwo jak w próżni, zagubieni, zawieszeni pomiędzy własnymi oczekiwaniami a możliwościami, zapraszamy do kontaktu z serwisem. My na pewno będziemy w stanie ugruntować Państwa wiedzę, odrzucić niepokoje, ukierunkować, zainspirować i umocnić w działaniu.wróc do bloga

Złóż zamówienie