Case study

 

Pod pojęciem „case study” kryje się analiza danego, konkretnego, pojedynczego przypadku. Dotyczy to sytuacji, mającej swoje odniesienie w rzeczywistości. Analiza przypadku może odnosić się do analizy firmy, wydarzenia, osób czy konkretnego zdarzenia. To, co kluczowe dla „case study” to chęć pokazania, zaprezentowania tych koncepcji, które są warte powielenia, wraz z wykazaniem ewentualnych błędów, których warto byłoby unikać. Metodę „case study” można wykorzystać zarówno w procesie kształcenia, jak i praktyce biznesu.

Metoda „case study” może być przydatna w wielu dziedzinach nauki, takich jak: prawo, medycyna, biznes, zarządzanie, ale też socjologia, pedagogika, nauki polityczne, czy administracja. W związku z tym, że tematem „case study” może być zasadzie dowolne zjawisko lub wydarzenie, rozróżnia się dziewięć głównych typów, do których zalicza się: epizody bez zakończenia, eseje, „case study” opierające się na dokumentach, pamiętniki, kroniki, zeznania świadków, dokumentacja sądowa, opisy i winietki.

W naszym serwisie pracują specjaliści, którzy pomogą Państwu w stworzeniu „case study”, jednocześnie ułatwiając przebrnięcie przez meandry i zawiłości omawianej techniki analizy rzeczywistości.

Złóż zamówienie