Referaty

 

Mimo, że referat jest pisemną formą opracowania naukowego, zdarza się, że wygłaszany jest ustnie, przed zgromadzonym forum. Zasadniczym celem referatu jest zwięzłe i możliwie jak najbardziej precyzyjne przekazanie wiedzy, na konkretny temat. Podobnie jak inne formy opracowań pisemnych, składa się ze wstępu, na który składa się skonstruowanie tezy wyjściowej, dalej z poglądowego przedstawienia głównym problemów, podejmowanych w prowadzonym dyskursie, a na koniec sformułowanie wniosków. Nie należy zapominać, że referat to przede wszystkim wypowiedź o charakterze naukowym, która musi odnosić się do faktów i usankcjonowanych poglądów, które mają swoje odniesienie w literaturze fachowej, a w dalszej kolejności do własnych sądów i opinii.

Opracowanie referatu na zadany temat może niekiedy przysporzyć wiele kłopotów, co wynikać może z niedostatecznej znajomości literatury przedmiotu. Aby uniknąć tego typu sytuacji, warto skontaktować się z nami. Mamy pewność, że jesteśmy w stanie pomóc Państwu w stworzeniu i tej formy naukowej.

Złóż zamówienie