Kwestionariusz ankieta / wywiad

 

Niejednokrotnie prace magisterskie czy licencjackie mają charakter badawczy, oznacza to, że oprócz opracowania teorii, student ma obowiązek przygotować metodologię badań własnych oraz przeprowadzić badania, a dalej w oparciu o nie dokonać wnikliwej analizy wyników. Najczęściej spotykaną techniką badawczą jest od lat kwestionariusz ankiety lub wywiadu. Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że w przypadku kwestionariusza ankiety wypełniany jest przez osobę odpytywaną – respondenta, z kolei kwestionariusz wywiadu stanowi plan działania ankietera. Właściwe przygotowanie kwestionariusza ankiety albo wywiadu stanowi klucz dla prowadzonych badań. Mając doświadczenie w tej materii, jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa rzetelną, wnikliwą, czytelną a przede wszystkim merytoryczną ankietę,która pozwoli Państwu na przeprowadzenie badań w sposób przemyślany i konsekwentny, albo opracować kwestionariusz wywiadu, złożony ze wszystkich niezbędnych składowych.

Przygotowany kwestionariusz będzie zawierał następujące elementy:

  • część adresowo-tytułową,
  • część główną, złożoną z określonego zestawu pytań,
  • część metryczkową.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i dopytania się o szczegóły współpracy w przedmiotowym zakresie!

Złóż zamówienie