Poprawa prac magisterskich, licencjackich, dyplomowych


 
Usługa poprawy napisanej przez Państwa pracy obejmuje zarówno korektę językową, stylistyczną, gramatyczną, fleksyjną, interpunkcyjną, formalną i merytoryczną.

Dzięki zaangażowaniu, umiejętnościom i wykształceniu naszych podwykonawców, oferujemy Państwu pomoc w redakcji tekstu. Zadaniem Redaktora jest wówczas:
  • kilkakrotne przeczytanie tekstu, także na głos,
  • poprawienie tekstu, jeśli tego wymaga edycja,
  • naniesienie zmian,
  • skorygowanie przypisów,
  • pomoc we właściwym ustawieniu tekstu.
Ponadto służymy pomocą merytoryczną przy wprowadzaniu korekt do tekstu mającego błędy rzeczowe.

Jeśli macie Państwo problem z uporządkowaniem tekstu, usystematyzowaniem faktów, Państwa pracy brakuje spójności, jesteśmy po to, aby Państwa ukierunkować i wesprzeć.


Złóż zamówienie