Pisanie prac zaliczeniowych

 

"Jednym z pierwszych kroków na studiach, tak innych od znanej dotąd form pisemnych, jest przygotowanie przez studenta pracy zaliczeniowej. Prowadzący nierzadko oczekują od swoich podopiecznych, aby ci stworzyli pisemną wypowiedź naukową, na wskazany temat i w określonym, wymaganym przez tok studiów czasem.

Naszym celem jest przekazanie Państwu wiedzy, informacji o tym, jak powinna wyglądać taka praca, na co należy zwrócić uwagę, jak podejść do zagadnienia. Ukierunkowujemy jak przejść przez kolejne etapy tworzenia i pisania pracy zaliczeniowej aż do momentu kiedy poczujecie się Państwo usatysfakcjonowani poziomem naszego wsparcia.

Co możemy zaoferować?

 • Pomoc przy opracowaniu koncepcji

  Najczęściej temat pracy zaliczeniowej jest już określony przez wykładowcę. Podyktowane jest to problematyką zajęć, a także często nieznajomością tematu wykładów przy pierwszych zajęciach. W przypadku, gdy wykładowca daje możliwość wyboru, pomagamy przy ustaleniu najciekawszego zagadnienia i sformułuwaniu tematu. Proponujemy także stworzenie koncepcji, ustalając wzorcowy konspekt pracy.

 • Pomoc przy gromadzeniu materiałów

  Doskonale rozumiemy, że w ramach studiów pojawia się wiele przedmiotów, których tematyka nie musi przypaść Państwu do gustu. W związku z brakiem zainteresowania nie dziwi także brak znajomości literatury przedmiotu. Pomagamy odszukać najważniejsze dla wybranego zagadnienia opracowania o charakterze podstawowym, zaznajamiające w szerszym kontekście z tematem, jak też szczegółowe opracowania monograficzne, dotyczące konkretnych zagadnień.

 • Pomoc przy sprawdzaniu poprawności treści

  Rozumiemy, że często praca zaliczeniowa może być pierwszą naukową formą wypowiedzi pisemnej dla Państwa. Naturalnym jest więc występowanie błędów stylistycznych oraz merytorycznych z uwagi na brak wprawy w posługiwaniu się fachowym słownictwem i językiem naukowym. Właśnie dlatego dokładnie przeglądamy i sprawdzamy całość treści pod kątem językowym, merytorycznym, stylistycznym, ortograficznym oraz gramatycznym.

 • Pomoc przy sprawdzaniu wymogów formalnych

  Jednym z ważnych elementów tej formy wypowiedzi pisemnej jest stosowanie przypisów oraz stworzenie bibliografii, które rządzą się własnymi zasadami. Ponadto dbamy o estetyczny wygląd i układ treści, jak też dochowanie przez Państwa wymagań odnośnie liczby stron, czcionki, marginesów, itp.

Zespół podwykonawców odpowiedzialnych za przebieg procesu przygotowywania dla Państwa materiałów, jak też korygowania błędów, ortograficznych, czy stylistycznych, tworzą osoby z doświadczeniem oraz wiedzą. Każdy specjalista jest ekspertem w innej dziedzinie, dzięki czemu wachlarz naszych możliwości jest naprawdę imponujący.

Złóż zamówienie