Blog

 


Poprawa artykułów naukowych

Poprawa artykułów naukowych to istotny proces mający na celu zwiększenie jakości i czytelności publikacji naukowych. Poprawa może dotyczyć różnych aspektów artykułu, takich jak struktura, jasność przekazu...

czytaj więcej


Jak napisać esej? Krok po kroku

Esej to gatunek literacki, który w swej istocie skupia się na luźnym prowadzeniu myśli. Co ważne z punktu widzenia gatunku, nie znajdziemy w nim jasnego podziału na wstęp, rozwinięcie i zakończenie...

czytaj więcej


Poprawa prac doktorskich – z czym się to „je”?

Pisanie pracy doktorskiej to marzenie wielu absolwentów studiów wyższych. Nie zawsze jednak możliwe jest, aby ot tak, udało się je spełnić. Jest to nie tylko związane z ogromnym wysiłkiem intelektualnym, pozyskaniem źródeł, ale także właściwą organizacją pracy...

czytaj więcej


Zasady tworzenia prac dyplomowych z dziedziny prawa

Wydawać by się mogło, że zasady tworzenia prac dyplomowych z dziedziny prawa, nie różnią się zupełnie niczym, od każdej innej dziedziny. Nie jest to do końca prawda...

czytaj więcej


Czy pisanie prac jest trudne?

Studenci, którzy rozpoczynają ostatni rok studiów licencjackich czy magisterskich często już na samym początku roku akademickiego (a niekiedy nawet wcześniej) zastanawiają się czy pisanie prac jest trudne? Na to pytanie...

czytaj więcej


Czym są błędy językowe i błędy merytoryczne?

Błędy językowe i błędy merytoryczne, które budzą sprzeciw i dezaprobatę mogą przytrafić się każdemu Autorowi. Najważniejsze to ich wychwycenie, rozpoznanie i wyeliminowanie. Kluczowe jednak staje się dokładne sprecyzowanie, co należy rozumieć przez „błąd językowy” i „błąd merytoryczny”, a co za tym idzie, co oznacza zgłaszanie „uwagi językowej” czy „uwagi merytorycznej”...

czytaj więcej


Pisanie prac dyplomowych na kierunku ekonomia

Niezmiennie, od wielu lat, ekonomia jest jednym z najpopularniejszych kierunków w Polsce. Nie ma w tym przypadku. Ekonomiści zawsze będą potrzebni, zawsze też znajdą zatrudnienie w wielu instytucjach, firmach (państwowych i prywatnych), co więcej – sami mają dużo do zaoferowania...

czytaj więcej


Literatura zagraniczna jako źródło w tworzeniu prac dyplomowych

Im wyższy poziom studiowania, tym bardziej zasadne, ale też wręcz wymagane jest, aby studenci korzystali nie tylko ze źródeł polsko-, ale też obcojęzycznych. Oczywiście, niezmiennie prym wiedzie przede wszystkim literatura angielskojęzyczna, co wynika wprost z tego, że źródeł w tym języku jest niewyobrażalna ilość...

czytaj więcej


Pisanie prac dyplomowych na kierunku filologia polska

Każdego roku setki studentów w całej Polsce kończy studia (I lub II stopnia) na Wydziale Filologicznym, ale zanim to nastąpi, konieczne jest napisanie autorskiej, ciekawej, poprawnej językowej pracy dyplomowej. To, co wydaje się najbardziej problematyczne to wybór tematu...

czytaj więcej


Studiowanie w dobie koronawirusa

Nieoczekiwana sytuacja w Polsce, jaka miała miejsce na początku marca tego roku, uzmysłowiła wielu, że konieczne będzie przemodelowanie swojego dotychczasowego życia, myślenia i organizacji czasu pracy i nauki. Dotyczy to każdego aspektu życia, w tym studiowania...

czytaj więcej


Tworzenie prac magisterskich

Systematyczna praca, nauka, czytanie źródeł, tworzenie a na końcu samo pisanie pracy magisterskiej wygląda bardzo podobnie na poszczególnych uczelniach, niezależnie od tego, czy mówimy o uczelniach państwowych, czy prywatnych, studiach dziennych, wieczorowych, czy zaocznych...

czytaj więcej


Tematy prac licencjackich

Tematem pracy licencjackiej może być dosłownie wszystko. Jest to wyłącznie uzależnione od tego, z jaką dziedziną wiedzy związany jest piszący, jakie są jego zainteresowania, czy też w jakim obszarze czuje się najlepiej i najpewniej...

czytaj więcej


Pisanie pracy końcowej

Skończenie studiów pierwszego stopnia, dla wielu studentów nie oznacza wcale końca ścieżki naukowej, co podyktowane jest między innymi tym, że wykształcenie wyższe magisterskie jest o wiele lepiej punktowane przez pracodawców, co rzutuje też na zwiększone zarobki w przyszłości. Ale studia magisterskie to nie taka prosta sprawa, jak niektórym mogłoby się wydawać...

czytaj więcej


Idealna praca licencjacka

Jak często myślicie o tym, że Wasze działanie, pomimo włożonego wysiłku i starań, nie przyniesie zamierzonego skutku, bo brakuje Wam czasu, wskazówek, albo życzliwego wsparcia merytorycznego?...

czytaj więcej

Wymogi edytorskie pracy dyplomowej

Na ocenę pracy dyplomowej składa się nie tylko aspekt merytoryczny, ale również aspekt formalny. Bywa jednakże tak, że studenci przygotowujący swoje własne prace dyplomowe zapominają o tym i zamiast skupić się na próbie pogodzenia strony merytorycznej ze stroną edytorską, często zapominają o tej drugiej...

czytaj więcej


Pisanie prac przejściowych

Jedną z form sprawdzenia wiedzy studenta jest zlecenie przygotowania pracy przejściowej. Jej celem jest skupienie się na zagadnieniu, problemie, który będzie możliwie dokładnie przeanalizowany, zinterpretowany i wyłożony przez piszącego...

czytaj więcej


Bibliografie w pracach zaliczeniowych

Pisanie prac każdego typu, wymaga umieszczenia spisu literatury, zwanego inaczej spisem bibliografii, złożonego z książek, czasopism, aktów prawnych, a nawet stron internetowych...

czytaj więcej


Jakie są najpopularniejsze tematy pisemnych prac dyplomowych?

Pisanie pracy licencjackiej lub magisterskiej wiąże się z całą masą czynności, jakie należy podjąć, zanim przejdzie się do końcowego etapu, jakim jest właściwe tworzenie...

czytaj więcej


Poprawa prac licencjackich, magisterskich, dyplomowych

Od wielu lat serwis solidnepisanie.pl świadczy usługi poprawy prac: licencjackich, magisterskich, dyplomowych. Poprawa obejmuje bardzo różne typy korekt, począwszy od stylistycznych, językowych, składniowych, ortograficznych, interpunkcyjnych, a skończywszy na poprawach merytorycznych...

czytaj więcej


Złóż zamówienie