Czy pisanie prac jest trudne?

 

Studenci, którzy rozpoczynają ostatni rok studiów licencjackich czy magisterskich często już na samym początku roku akademickiego (a niekiedy nawet wcześniej) zastanawiają się czy pisanie prac jest trudne? Na to pytanie nie ma niestety jednoznacznej odpowiedzi, wszystko zależy od bardzo wielu czynników, zarówno tych, na które wpływ ma sam student, piszący pracę, ale też tych, na które wpływu się nie ma. Kwestią kluczową, można śmiało stwierdzić, nadrzędną, jest wybór tematu. Często studenci, chcący się wykazać bardzo ambitnym podejściem do zagadnienia, konstruują temat w taki sposób, który niemalże natychmiastowo uniemożliwia im dotarcie do właściwych źródeł, za czym stoi dość prozaiczna przyczyna: tych źródeł brakuje. Wszystko zatem zależy od tego, z jakiego punktu wyjściowego rozpocznie się tworzenie, jaki temat się wybierze, na ile dostępna/ograniczona będzie literatura, na ile podjęty pomysł uda się wyczerpać.

Czy praca licencjacka jest trudna?

Na to pytanie można odpowiedzieć twierdząco. Tak. Praca licencjacka jest trudna. Jej pisanie jest na pewno trudniejsze od pisania tekstów na dalszym etapie studiów. Dlaczego tak jest? Przede wszystkim dlatego, że pisanie pracy licencjackiej to zupełnie nowe doświadczenie, konieczność zmierzenia się z nowym wyzwaniem, z ułożeniem właściwej metodyki działania, realizowania poszczególnych etapów pisania, nabycia umiejętności właściwej selekcji źródeł. Co logiczne, dopiero przejście tego procesu przygotować nas może do kolejnego etapu.

Czy praca magisterska jest trudna?

Wydawać by się mogło, że skoro najgorsze już za nami – tworzenie dzieła na kolejnym etapie studiów nie może być trudne. Tak jednak nie jest. Praca magisterska to już przecież zupełnie inny pułap, inna poprzeczka, inne wymagania stawiane studentowi – podobne, ale jednak inne. Zwiększa się liczba stron, co dla osób, które z trudem napisały swoją poprzednią pracę, już jest koszmarem. Pojawia się często wymóg podziału na część teoretyczną i metodologiczną. Wreszcie – konieczne staje się sięgnięcie do większej ilości literatury z naciskiem na literaturę obcojęzyczną. Pisanie pracy magisterskiej a co za tym idzie, zdobycie dyplomu, staje się jednak niezbędne, jeśli ma się na uwadze swoją przyszłość, uzyskanie lepszego stanowiska, zwiększenie pułapu zarobków. Praca magisterska jest trudna. Szczególnie trudne jest zaplanowanie całego procesu, rozbicie tego procesu na etapy, zdobycie i wyselekcjonowanie odpowiednich źródeł, tłumaczenie źródeł z języka obcego na polski, przygotowanie badań. To wszystko wymaga wiedzy, czasu i doskonałej, wyliczonej co do dnia organizacji.

W ile można napisać pracę licencjacką?

Zadając sobie pytanie w ile można napisać pracę dyplomową, należy mieć na uwadze, że wszystko zależy od tematu, liczby stron, dostępności źródeł, trudności zagadnienia. Im student ma więcej czasu, tym lepiej jest w stanie zaplanować ten proces. Ale to też nie jest reguła. Czasami bywa tak, że tygodniami, miesiącami nie jest w stanie wpaść mu do głowy żaden trop, pomysł i w zasadzie w ostatnim momencie reflektuje się, że nadszedł ten właśnie moment, dobry na pisanie. Może zdarzyć się tak, że nawet w miesiąc albo dwa tygodnie intensywnej pracy można napisać pracę.

Praca magisterska – ile czasu na napisanie?

Podobnie, jak w przypadku pracy licencjackiej, tutaj także wszystko zależy od wyjściowych parametrów, jakimi dysponuje piszący. Zastanawiacie się Państwo, ile potrzebujecie czasu na napisanie pracy? Zależy to wyłącznie od Państwa: tego, jakie macie podstawy, jaką wiedzą dysponujecie a co najważniejsze, jak bardzo zorganizowani, skrupulatni, systematyczni i pracowici jesteście!wróć do bloga

Złóż zamówienie