Pisanie prac licencjackich

 

Powszechnie uważa się, że tworzenie tekstów, niezależnie od tego, czy są to teksty naukowe, popularnonaukowe, publicystyczne, czy tworzenie polega na napisaniu wiersza i schowaniu go do szuflady jest zajęciem pochłaniającym dużo czasu i energii. Można mieć i tego w nadmiarze, ale jeśli nie posiada się wartościowych źródeł i materiałów, to z procesem tworzenia na pewno się nie ruszy.

Praca licencjacka wymaga dużego zaangażowania w procesie wyszukiwania źródeł, czytania, selekcjonowania, dobierania odpowiednich fragmentów i analizowania problematyki, z którą zdecydował się zmierzyć student.

Jeśli chodzi o nas, z przyjemnością ukierunkujemy Państwa, wskażemy na jakich zasadach powinna się opierać dobrze napisana praca licencjacka. Naszą pomoc należy traktować w kategoriach doradczych i specjalistycznych.

Co możemy zaoferować?

 • Pomoc przy doborze tematu

  Wiemy doskonale, że praca dyplomowa powinna być tematycznie związana ze specjalnością oraz kierunkiem kształcenia studenta. Właśnie dlatego wspólnie z Państwem ustalamy najbardziej interesujący obszar i wyciągamy z jego zakresu najciekawszy temat. Pisanie pracy licencjackiej powinno się zacząć od doboru tematu, który będzie możliwie jak najbardziej nowatorski, unikatowy i świeży.

 • Pomoc przy przygotowaniu materiałów

  Znamy charakter prac licencjackich, co determinuje stworzenie dobrej bibliografii, zawierającej kompleksowy zestaw źródeł oraz opracowań monograficznych. Ta forma pisemnej wypowiedzi powinna mieć charakter projektowy bądź projekcyjny. W dużej mierze jest formą odtwórczą, stanowiącą kompilację wiedzy w celu zaprezentowania hipotezy bądź udowodnienia tezy.

 • Pomoc przy korekcie merytorycznej treści

  Specyfika tej formy pisemnej wymaga określenia w prosty i czytelny sposób problemu badawczego. Zagadnienie przedstawione w temacie musi być szczegółowo i możliwie wyczerpująco zaprezentowane w treści. Ukierunkowujemy w stworzeniu spójnego, koncepcyjnie przemyślanego planu pracy, który pomaga rozwinąć wywód naukowy w zrozumiały sposób.

 • Pomoc przy korekcie językowej

  Starannie przeglądamy całość tekstu pod kątem poprawności stylistycznej, językowej, gramatycznej, ortograficznej. Pisanie pracy licencjackiej to przecież nie tylko poprawność merytoryczna, ale także językowa, stylistyczna, czy interpunkcyjna.

 • Pomoc w korekcie formalnej treści

  Każda uczelnia stosuje odmienne warunki w kwestii formalnej. Studenci, na których czeka tak trudne zadanie, jakim jest pisanie prac licencjackich, stoją przed szeregiem wymogów do spełnienia, także w zakresie formalnym. Naszym zadaniem jest sprawdzenie zgodności tych wytycznych z napisaną przez Państwa pracą. Weryfikacja dotyczy układu treści oraz przypisów, a także ogólnej estetyki.

Przeprowadzimy Państwa krok po kroku przez cały proces tworzenia pracy dyplomowej. Z naszym wsparciem to gwarancja stworzenia unikalnego tekstu, opartego na interesujących materiałach źródłowych oraz rzetelnej, ciekawej bibliografii. Prowadzimy współpracę na indywidualnie określonych warunkach.

Złóż zamówienie