Wymogi edytorskie pracy dyplomowej

 

Na ocenę pracy dyplomowej składa się nie tylko aspekt merytoryczny, ale również aspekt formalny. Bywa jednakże tak, że studenci przygotowujący swoje własne prace dyplomowe zapominają o tym i zamiast skupić się na próbie pogodzenia strony merytorycznej ze stroną edytorską, często zapominają o tej drugiej. Oczywiście, pisanie pracy dyplomowej to nie jest proces łatwy, ani też taki, w którym nie ma się prawa popełniać błędów. Do najczęstszych z tych, jakie popełniane są podczas pisania pracy należą: nieumiejętne ustawianie wielkości i rodzaju czcionki, brak właściwych marginesów, wstawianie nieproporcjonalnej interlinii, czyli posługiwanie się zbyt dużymi odstępami, czy nieumiejętne wykorzystywanie tabulatorów. Niejednokrotnie zgłaszają się do nas studenci, którzy nie potrafią sobie poradzić z właściwym umiejscowieniem przypisów w swojej pracy dyplomowej, nie są w stanie ustawić wypunktowania, w sposób korespondujący z tekstem. Niestety nadal, dość dużym kłopotem przy pisaniu , jest też brak umiejętności studentów w tworzeniu automatycznych spisów: treści, tabel czy wykresów. Sprzyja to frustracji i zaniechaniu dbałości w usystematyzowanie wizualnej strony ich pracy dyplomowej.

Aby można było mówić o profesjonalnie i estetycznie przygotowanej stronie wizualnej pisanej przez studenta pracy dyplomowej należy pamiętać o następujących elementach:

  • każda strona tekstu musi mieć ustawione właściwą czcionkę, marginesy, interlinię, numerację stron (najczęściej są to Times New Roman lub Arial, przy ustawieniu wielkości czcionki na 12 punktów i przy zastosowaniu 1,5 odstępu interlinii);
  • w pracy dyplomowej używamy tabulatorów;
  • każda praca dyplomowa musi zawierać przypisy (na samym dole strony, generowane automatycznie, ich czcionka musi być mniejsza, niż czcionka zasadnicza w tekście głównym, najczęściej o 2 punkty);
  • tabele, wykresy muszą być odpowiednie oznaczone i podpisane, a także musi być do nich przypisany nagłówek, dzięki któremu będzie możliwe stworzenie odniesienia w postaci automatycznego spisu;
  • w pracy dyplomowej nie stosujemy ręcznych odniesień do spisów, muszą być automatyczne.

Jeśli student potrafi przestrzegać tych kilku reguł, pisanie, przynajmniej w kontekście aspektów technicznych, edytorskich, nie powinno przysparzać większych kłopotów. Jeśli jednak, pomimo poradnika, czujecie się Państwo zakłopotani, zagubieni, boicie się, że nie poradzicie sobie z tym sami, albo macie poczucie, że popełniliście już tak wiele gaf i błędów, że może być tylko gorzej, skorzystajcie z naszej pomocy i ukierunkowania. Prace dyplomowe z naszą pomocą to duża inspiracja, pomoc, wsparcie, a później czysta satysfakcja.wróc do bloga

Złóż zamówienie