Literatura zagraniczna jako źródło w tworzeniu prac dyplomowych

 

Im wyższy poziom studiowania, tym bardziej zasadne, ale też wręcz wymagane jest, aby studenci korzystali nie tylko ze źródeł polsko-, ale też obcojęzycznych. Oczywiście, niezmiennie prym wiedzie przede wszystkim literatura angielskojęzyczna, co wynika wprost z tego, że źródeł w tym języku jest niewyobrażalna ilość. Świat anglosaski często znacznie wcześniej zaczął badać zjawiska i obszary nauki, którymi później zajęła się literatura rodzima, stąd mnogość źródeł, ale też ich zróżnicowanie właśnie w języku angielskim. Zresztą, nie ulega wątpliwości, że język angielski jest językiem międzynarodowym, dlatego wszystkie dziedziny nauki, publikując wyniki swoich badań, to właśnie nim się posługują.

Studenci, którzy po raz pierwszy zabierają się za tworzenie własnego dzieła, własnej pracy: licencjackiej czy magisterskiej, stoją często przed bardzo trudnym wyborem, w postaci braku rozeznania w źródłach, które mogłyby zostać wykorzystane w ich pracach. Nie wiedzą gdzie szukać, do jakich baz sięgać, jakimi specjalistycznymi czasopismami się posiłkować, ani do jakich publikacji ciągłych się odnosić. Wtedy z pomocą przychodzimy my: mamy doświadczenie, wiedzę, umiejętności w postaci prowadzenia właściwego research’u. Nasi Redaktorzy, pracując z literaturą zagraniczną, robią to w bardzo skrupulatny i metodyczny sposób. Najpierw dokonują wyboru źródeł, zarówno w postaci publikacji ciągłych, czasopism, czy tekstów konferencyjnych. Często na tym etapie przeglądają, selekcjonują, wybierają spośród dziesiątek tytułów. Chodzi przecież o to, aby Państwu podpowiedzieć literaturę, która będzie najbardziej właściwa dla tematu, którym się zajmujecie, na temat który chcecie pisać. Następnie dokonują autorskich tłumaczeń z języka angielskiego na polski (choć zdarzają nam się sytuacje, że nasi Redaktorzy tłumaczą z języka rosyjskiego, niemieckiego czy francuskiego), przygotowują wypisy, ażeby na koniec stworzyć wartościowy i merytoryczny materiał.

Zdajemy sobie sprawę, że praca z literaturą obcojęzyczną jest żmudna i kłopotliwa, że tłumaczenia zajmują dużo czasu. Z chęcią pomożemy Państwu przejść ten trudny proces, abyście w oparciu o nasze literaturowe wybory mieli później większą łatwość w formułowaniu już własnych sądów, myśli, twierdzeń, przemyśleń i odniesień.wróć do bloga

Złóż zamówienie