Część badawcza pracy

 

Pisanie pracy licencjackiej, czy magisterskiej nie zawsze musi mieć charakter teoretyczny. Wielu studentów decyduje się na tworzenie pracy teoretyczno-analitycznej, albo metodologicznej. Praca badawcza rządzi się ściśle określonymi prawami, składając się z dwóch zasadniczych etapów (oczywiście oprócz wprowadzenia teoretycznego). Pierwszy z nich obejmuje stworzenie metodologii badań własnych. Sama konstrukcja metodologii może się nieco różnić, w zależności od dziedziny nauki, jakiej dotyczy tworzony tekst. Oznacza to tyle, że nieco inna metodologia, oraz nieco inne parametry będą charakterystyczne dla pracy badawczej z zakresu pedagogiki, a inne dla pracy z zakresu socjologii. Nie zmienia to jednak faktu, że w dużej mierze większość literatury potrzebnej do stworzenia metodologii badań pomocna jest dla zróżnicowanych dziedzin nauki. Tworząc metodologię badań własnych konieczne jest określenie czym jest przedmiot i cel badań,problemy i hipotezy badawcze, pytania główne i szczegółowe, zmienne i wskaźniki, techniki badań, określenie grupy badawczej, terenu badań i organizacji. Wspomniane zagadnienia należy nie tylko opisać w kontekście teorii, ale także ze wskazaniem konkretnych celów, hipotez, czy pytań dla analizowanego tematu.

Drugim etapem tworzenia części badawczej pracy licencjackiej, czy magisterskiej jest analiza wyników badań własnych. Analiza ta opiera się na weryfikacji wyników ankiety, czy kwestionariusza wywiadu, a jej przedstawienie graficzne w postaci wykresów, tabel, często tworzonych w programie Excel musi być precyzyjne, dokładne, czytelne i miarodajne dla formułowanych później wniosków.

Stworzenie pracy badawczej to nie małe wyzwanie dla wielu studentów. Wyzwanie, które może sprawić dużo kłopotów i skutecznie zniechęcić. Jeśli macie Państwo obawy co do tego, czy uda się Państwu stworzyć prawidłowo skonstruowaną pracę badawczą, zapraszamy do skorzystania z pomocy, wiedzy i doświadczenia naszego serwisu, który krok po kroku wskaże Państwu, na czym szkielet pracy badawczej się opiera i jak należy taki tekst opracowywać.

Złóż zamówienie