Wstęp do pracy

 

Nie sposób się nie zgodzić z twierdzeniem, że stworzenie solidnego, dokładnego i merytorycznego wstępu do pracy: licencjackiej lub magisterskiej, stanowi bardzo ważny punkt wyjścia dla dalszych rozważań, które dzięki udanemu wprowadzeniu systematyzuje. Prawidłowo sformułowany wstęp powinien zawierać:

  • wprowadzenie do problemu, który będzie omawiany w dalszej części pracy,
  • wskazanie problemu badawczego, a także określenie głównego celu pracy,
  • wskazanie hipotez pracy,
  • omówienie w skrócie konstrukcji pracy, poszczególnych rozdziałów, etapów pracy,
  • wskazanie najważniejszych pozycji literatury, która zostanie użyta w prowadzonym dyskursie.

Napisanie wartościowego, czyli skondensowanego wstępu to już połowa sukcesu, choć nie ulega wątpliwości, że wielu studentom już ten etap tworzenia własnej pracy naukowej przysparza wiele trudności. Nic dziwnego, nie bez przyczyny zresztą wstęp do pracy licencjackiej czy magisterskiej w praktyce opracowuje się na samym końcu, wtedy, kiedy już dokładnie wiadomo, jaka będzie zawartość tekstu głównego.

Złóż zamówienie