Zakończenie pracy

 

Z zakończeniem do pracy jest często podobny problem, co z tworzeniem wstępu. Różnica polega jednak na tym, że zakończenie należy potraktować jako pewien rodzaj podsumowania, w którym omawiamy to, co najważniejsze w poruszanej pracy licencjackiej czy magisterskiej, a że podsumowanie to tworzone jest na samym końcu, jego opracowanie nie powinno być tak kłopotliwe, jak pisanie wprowadzenia zapowiadającego, co w tekście głównym się znajdzie.

Wartościowe pod kątem merytorycznym i konstrukcyjnym zakończenie to takie, w którym znajduje się potwierdzenie bądź odrzucenie przyjętej tezy, zwięzłe i treściwe wnioski, spostrzeżenia, ewentualnie rekomendacje na przyszłość.

Zakończenie nie jest jednak wcale wieńczącym elementem pracy licencjackiej czy magisterskiej. Jest nim prawidłowo usystematyzowana bibliografia. Przede wszystkim ułożona w porządku alfabetycznym – to kluczowe, ale może być również posegregowana z uwagi na literaturę przedmiotu, akty prawne, artykuły prasowe, publikacje elektroniczne. Najważniejsze jednak, aby w bibliografii znalazły się wszystkie te pozycje, które cytowane były w tekście głównym, nie można zatem zapomnieć o żadnym tytule obecnym w przypisach. Niekiedy przyjmuje się, że w bibliografii można zawrzeć również te pozycje, które nie były wcześniej przywoływane, cytowane. Nie jest to do końca poprawny tok rozumowania, ale przez niektórych akceptowalny.

Złóż zamówienie